Komorný orchester Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
   
 
 

OSOBNOSTI

Mirko Krajči – umelecký vedúci, dirigent

Po štúdiu na Konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil s titulom „Najlepší absolvent roka“ pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (skladba, dirigovanie). V roku 1992 absolvoval stáž na Conservatoire National Supérieur v Paríži.

Už počas štúdií bol korepetítorom, neskôr zbormajstrom Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. V rokoch 1996 až 1998 pôsobil ako dramaturg Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a v súčasnosti je hudobným režisérom Slovenského rozhlasu. Od roku 1993 je dirigentom Komorného orchestra Technik a od roku 1996 aj jeho umeleckým vedúcim. Okrem toho spolupracuje ako dirigent s ďalšími slovenskými orchestrami, predovšetkým so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu.

Intenzívne sa venuje aj komponovaniu. Na skladateľských súťažiach u nás aj v zahraničí získal viacero ocenení – Cenu J. L. Bellu za hudobnú tvorbu v oblasti vážnej hudby (1997), 1. a 2. cenu a Osobitnú prémiu v skladateľskej súťaži vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR (1996), 2. cenu na Medzinárodnej skladateľskej súťaži vo Fulde (SRN, 1993), 3. cenu na Medzinárodnej dirigentskej súťaži „Maestro Silva Pereira Prize“, Porto (Portugalsko, 2002) - a mnohé ďalšie. V roku 2011 mu vyšlo profilové CD Technik & Mirko Krajči s výberom z jeho tvorby z posledných rokov; naštudované a nahrané kompletne pod jeho vedením.

František Török – hudobný pedagóg

Narodil sa v roku 1958 v Komárne, kde začal navštevovať hudobnú školu, odbor hra na husliach. Od roku 1974 študoval na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, u prof. Andrey Šestákovej (absolventky Konzervatória v Moskve, v majstrovskej triede svetoznámeho Leonida Kogana). V roku 1980 ďalej študoval na VŠMU v Bratislave u prof. Aladára Móžiho, primária Slovenského kvarteta.

Od roku 1979 je členom Moyzesovho kvarteta, jedného z popredných telies komornej hudby na Slovensku, s ktorým sa zúčastnil viacerých medzinárodných interpretačných kurzov, kde spolupracovali s členmi významných svetových kvartet (Amadeus Quartet, Alban Berg Quartet, Smetanovo kvarteto, Janáčkovo kvarteto). Doposiaľ uskutočnilo Moyzesovo kvarteto viac ako tisíc koncertov, účinkovalo vo väčšine štátov Európy, v Maroku, Indii, na Kube, v Japonsku, v USA a v Kanade. Repertoár telesa je rozsiahly a zahŕňa všetky štýlové obdobia. Teleso nahralo viac ako 20 CD platní pre rôzne gramofónové firmy a realizovalo rozhlasové nahrávky v Bratislave, Viedni, Drážďanoch, Lipsku, Belehrade, Malmö, Sofii, Frankfurte, Tórshavene.

František Török bol do roku 2006 umeleckým vedúcim komorného orchestra „Comorra“ vo svojom rodnom meste, kde založil aj tradíciu majstrovských kurzov komornej hudby (od roku 1997). V rokoch 1997 až 2006 bol členom sláčikového tria Amadé v Salzburgu. Pedagogicky pôsobí na konzervatóriu v Bratislave, kde vyučuje hru na husliach a komornú hru. Od roku 2007 spolupracuje s Komorným orchestrom Technik ako hudobný pedagóg.


Martin Leginus

dirigent v období 1999 - 2007

Martin Leginus (1980) študoval dirigovanie orchestra na bratislavskom konzervatóriu v triede prof. Bílka. V roku 2003 nastúpil na VŠMU, kde študoval pod vedením prof. Lenárda, Doc. Juhaňákovej a Doc. Feranca.

V roku 2004 absolvoval majstrovské dirigentské kurzy pod vedením bývalého šéfdirigenta newyorkskej filharmónie Kurta Mazura. Roku 2006 absolvoval semestrálnu stáž v Detmoldskej opere v Nemecku. Pravidelne spolupracoval so Štátnym komorným orchestrom Žilina, v r. 2007 účinkoval na Revúckych augustových koncertoch s Mirom Dvorským a Košickou operou a s Mariánom Lapšanským a Košickou filharmóniou.

Už v roku 1999 Martin Leginus začal pôsobiť ako stály dirigent v komornom orchestri súboru Technik, s ktorým uviedol diela majstrov od 17. storočia až po tvorbu súčasných skladateľov. S týmto hudobným telesom účinkoval i v zahraničí - v Belforte vo Francúzsku (2001 a 2003) a v nemeckom Regensburgu (2004). Naštudovaním Missa Sancti Nicolai od J. Haydna v spolupráci so orchestrom a zborom Technik v roku 2006 úspešne absolvoval bakalárske štúdium na VŠMU.

Popri štúdiu, pôsobeniu v Techniku a ostatných aktivitách začal v roku 2007 pôsobiť aj ako hosťujúci dirigent Opery a baletu SND, s ktorým spolupracoval už od roku 2006. Bol asistentom dirigenta Ondreja Lenárda v produkciách Cavaleria Rusticana, Komedianti a Bohéma. Dirigoval operu Tibora Freša Martin a Slnko a balety Spartakus Arama Chačaturiana a Labutie Jazero P. I. Čajkovského.

V súvislosti s úspešným štartom svojho profesionálneho pôsobenia, ktoré neumožňovalo venovať sa naplno aj orchestru, sa Martin Leginus rozhodol svoje pôsobenie v Techniku ukončiť. S orchestrom sa oficiálne rozlúčil v júni 2007 na záverečnom koncerte sezóny, a to Koncertom pre klavír a orchester A Dur W. A. Mozarta a Suitou pre sláčiky Leoša Janáčka.

Prof. Ján Pragant

dirigent a umelecký vedúci Techniku v období 1986 - 1996

Komorný orchester Technik dlhé roky umelecky a dirigentsky viedla aj významná osobnosť slovenského hudobného sveta, prof. Ján Pragant (1912-2000). Meno tohto významného orchestrálneho hráča, koncertného majstra a znalca orchestrálnej tvorby sa spojilo s Komorným orchestrom Technik v roku 1986, keď prevzal vedenie telesa z rúk Jindřicha Drmolu.

Pod vedením prof. Praganta Technik prezentoval svoje umenie na mnohých úspešných vystúpeniach doma i v zahraničí, kde vďaka nemu obhajoval meno jedného z najlepších amatérskych hudobných telies na Slovensku. Prof. Pragant viedol komorný orchester Technik do roku 1996, kedy ho odovzdal ďalej svojmu mladšiemu kolegovi Mirkovi Krajčimu.

25. mája 2000 nás prof. Pragant navždy opustil. Česť jeho pamiatke!

Prof. Jindřich Drmola

spoluzakladateľ a dirigent Techniku v rokoch 1965-1986

Komorný orchester súboru TECHNIK začal písať svoju históriu v roku 1965, keď sa vyčlenil z orchestra sprevádzajúceho spevácky zbor a tanečný súbor. Pri jeho zrode stála dvojica nadšených hudobníkov a skvelých organizátorov Jindřich Drmola a Zdeněk Somora. Pod ich vedením sa orchester ako amatérske teleso postupne posúval na profesionálnu úroveň.

Pán Jindřich Drmola následne pôsobil ako dirigent vo viacerých ďalších hudobných telesách a to až do vysokého veku. Zároveň bol častým návštevníkom koncertov orchestra Technik a napríklad v roku 2015 poskytol aj krátky rozhovor v reportáži RTVS k 50-temu výročiu vzniku orchestra. Dňa 24. marca 2022 nás pán Drmola navždy opustil. Ďakujeme za všetko!

Zdeněk Somora

spoluzakladateľ a dirigent Techniku v rokoch 1965-1990

Komorný orchester súboru TECHNIK začal písať svoju históriu v roku 1965, keď sa vyčlenil z orchestra sprevádzajúceho spevácky zbor a tanečný súbor. Pri jeho zrode stála dvojica nadšených hudobníkov a skvelých organizátorov Jindřich Drmola a Zdeněk Somora. Pod ich vedením sa orchester ako amatérske teleso postupne posúval na profesionálnu úroveň. Pán Zdeněk Somora aj po svojom odchode z dirigentskej pozície zostal fanúšikom orchestra a častým návštevníkom našich koncertov. V marci 2014 nás pán Somora navždy opustil. Ďakujeme za všetko a česť Vašej pamiatke!


 

 
TOP aktuality:

Odoberajte pozvánky na naše koncerty
 

Niekoľkokrát ročne vás e-mailom pozveme na naše nové koncerty.
Prihláste sa k odoberaniu

Príď medzi nás

Hráš na sláčikový hudobný nástroj a máš chuť si zahrať v orchestri? Príď medzi nás a zaži s nami množstvo zábavy! Členstvo nie je podmienené vekom, školou, ani profesiou. Príď sa pozrieť na ktorýkoľvek nácvik a najlepšie aj s nástrojom.

Podporte nás 2 % z dane

Podporte financovanie potrieb pre hudobné nástroje, propagačných materiálov a častejších koncertov -  venujte svoje 2 % z dane Techniku. ĎAKUJEME!

Jar 2022: opäť riadne nacvičujeme a pripravujeme nové koncerty

Od februára nám bolo postupne umožnené nacvičovať a na jarné mesiace už pripravujeme aj nové koncerty. Tešíme sa na vás!

Oznam o prerušení spoločných nácvikov a odložení plánovaných koncertov

(jar 2020) Vážení priaznivci, z dôvodu nariadenýcch opatrení voči šíreniu pandémie koronavírusu boli od jari 2020 zrušené nácviky a vystúpenia orchestra a krátke obdobia počas uvoľnení nepostačovali na naštudovanie nového programu. O našom návrate na pódiá vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie

Zúčastnili sme sa festivalu FIMU 2018 v Belforte

Po niekoľkoročnej pauze sme sa v dňoch 17.-21. mája 2018 opäť zúčastnili na medzinárodnom multižánrovom hudobnom festivale FIMU vo francúzskom Belforte. VIAC

Predstavujeme naše nové CD Fragmenty

Súčasťou koncertu v júni 2017 bol krst nášho nového CD "Fragmenty" s vybranými časťami z desiatky najhranejších skladieb uplynulých rokov. V prípade záujmu o zakúpenie CD nás kontaktujte

Stali sme sa víťazmi aj v súťaži Divertimento Musicale 2017

Aj v roku 2017 sme sa z festivalu Divertimento Musicale vrátili až s trojicou hlavných cien - ako víťazi kategórie Komorné orchestre dospelých (zlaté pásmo), s cenou Národného osvetového centra za interpretačný výkon a k tomu s najvyšším ocenením Laureát súťaže.

Sledujte nás aj na YouTube

Spustili sme aj vlastný kanál na YouTube a ak chcete informácie o našich nových videách a máte Google účet (alebo YouTube účet), kliknite na našej YouTube stránke aj na červené tlačidlo "Prihlásiť sa na odber". YouTube vás o novom pridanom videu upozorní na hlavnej stránke, v sekcii Odbery, prípadne aj e-mailom.

Dostali sme sa do hlavných správ RTVS!

V sobotu 5.12.2015 odvysielala RTVS v hlavných večerných správach reportážny príspevok  k 50. výročiu založenia nášho orchestra. Pozrieť si ju môžete na našom YouTube (samostatne) alebo v TV archíve RTVS (od 41. minúty).

Príď medzi nás

Hráš na sláčikový hudobný nástroj a máš chuť si zahrať v orchestri? Príď medzi nás a zaži s nami množstvo zábavy! Členstvo nie je podmienené vekom, školou, ani profesiou. Príď sa pozrieť na ktorýkoľvek nácvik a najlepšie aj s nástrojom.

Nájdete nás aj na Facebook-u

Vážení priaznivci, orchester Technik nájdete aj na stránkach facebook-u...

>> Archív starších správ
 

 

 


© Komorný orchester TECHNIK. Patríme pod Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK a STU Bratislava

 

Facebook  -  YouTube  -  Google+