Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

55. výročie - galaprogram - reportáž

(Kompletný program)

O chvíľu začíname...

Tak a je to tu opäť.... za sebou máme mesiace intenzívneho nacvičovania, organizovania, príprav, ale aj niekoľkohodinovú generálku. Teraz už v zákulisí čakáme na vás, divákov a hostí, pripravení predviesť vám výber z toho najlepšieho... A prví z vás už prichádzajú...


 

Stále šarmantná Alenka

...opona sa otvára a všetkých v sále víta moderátorka Alenka Heribanová... tentoraz v očarujúcich snehobielych šatoch... oboznamuje nás v stručnosti s históriou súboru, s postupným vznikom jeho troch zložiek - folklórneho súboru, speváckeho zboru a komorného orchestra, a menuje aspoň najvýznamnejšie osobnosti, ktoré stáli pri zrode a raste súboru od jeho začiatkov až doteraz. Mimochodom, dnešná rola pani Heribanovej nie je vôbec náhodná. Vedeli ste, že aj ona je bývalou členkou súboru Technik?


 

Príhovor rektora STU a riaditeľa súboru Technik

Nasleduje krátke privítanie a príhovor prof. Ing. Vladimír Báleša, DrSc. rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a doc. Ing. Michal Božíka, PhD. riaditeľa súboru Technik.

Foklórny návrat

Od 1953, roku vzniku súboru už prešlo celých 55 rokov. Svoje stopy v ňom zanechalo viacero generácií. Každá bola jedinečná a neopakovateľná. Žila v inej dobe, podliehala inej móde. Každá mala vlastný tvorivý rukopis a dosiahla svoje vlastné úspechy...

Dnes večer sme sa tu zišli, aby sme si pripomenuli zlatú éru súboru, aj keď každý je nepochybne hrdý na tú svoju... rok po roku, krok po kroku, pisali sa tanečné dejiny Techniku...  

   
Rok 1955 prináša prvé dotyky s veľkým javiskom. S tancom „Stretnutie na Javorine v choreografii Vlada Polívku a hudobnej úprave Milana Nováka sa Technik prvýkrát predstavil na festivale vo Východnej.

Lúčne spevy od Hrona – od autora Vladimíra Slujku rozochvejú nejedno naše srdce.

Prichádzajú "Komoráci"...

   
V ďalšom vstupe prichádza na scénu komorný orchester Technik. Ako samostatná zložka vznikol v roku 1965 a dnes sa predstaví s Koncertom pre 2 huslí a mol Antonia Vivaldiho so sólistami Františkom Törökom, členom významného slovenského Moyzesovho kvarteta a pedagógom štátneho konzervatória v Bratislave, ktorý v Komornom orchestri Technik pôsobí od roku 2007 ako hudobný pedagóg a koncertný majster, a Víťa Halasů, absolventka VŠMU v Bratislave, členka orchestra od roku 2006.

... a nakoniec "Zboristi"

Miešaný spevácky zbor Technik neustále žne úspechy doma i v zahraničí.  Dnes prichádza v úplne nových kostýmoch zaspievať dve ľudové piesne z východného Slovenska, úpravy ktorých pochádzajú z pera významného slovenského skladateľa Ivana Hrušovského. Vedenie zboru po mužskom dirigentskom tandeme Braňo Kostka – Juraj Jartim nedávno prevzala charizmatická a svojou energiou inšpirujúca Iveta Viskupová.

Folklórne pásmo z najnovšej tvorby

O tom, že v Techniku nezastal čas, svedčí pásmo najnovšie naštudovaných piesní a tancov v podaní folklórneho súboru. Veď čísla Ktože by Vás nemiloval Rejdovianky a Šuňavskí kohúti mali premiéru len pred mesiacom.

Cesta života

A už o chvíľku nám dáva podnet pre zamyslenie neobyčajná skladba Cesta života pre miešaný zbor a sláčikový orchester, ktorej autorom hudby aj textu je dlhoročný dirigent orchestra Mirko Krajči. O svojom diele vraví: „Moja skladba môže niekoho príjemne naladiť, pre iného môže byť inšpiráciou, alebo motiváciou. To, čím sa pre poslucháčov stane, rozhodne každý z nich sám. Kto sa rozhodne pre tvorbu odpovedí, pre toho bude platiť, že... seba pre seba, zo seba v sebe tvoriť započneš...“ [zobraziť text skladby].

Po prestávke

Opona sa tentoraz otvorila za zvuku gájd a v prichádzajú folkloristi s pásmom Tance z rôznych oblastí Slovenska, v ktorom boli použité  časti choreografií "Kubrá 2007" a "Vtáka po perí, tanec po muzike". Na jeho vzniku a naštudovaní sa podieľali predovšetkým František Morong, Barbora Morongová, Ľubica Mešková a Peter Obuch.

V ďalších umeleckých vstupoch sa predstavil spevácky zbor s dielami autorov Juraja Hatríka, Petra Breinera a Toma Fettkeho.

Zbor potom spolu s orchestrom predviedli nestarnúci šláger Techniku - štvrordielnu suitu Preletel sokol z cyklu Obrázky zo Slovenska od Eugena Suchoňa, ktorou sme si pripomenuli nedožitú storočnicu autora. Vokálnym sólom sa predstavila poslucháčka VŠMU Kateřina Machovská, popri inom hlasová pedagogička zboru.

Ocenenia

Pred záverečným číslom programu boli za svoju umeleckú tvorbu, aktívnu činnosť a dlhoročné pôsobenie ocenení mnohí členovia a osobnosti súboru - Plaketou rektora STU, Medailou 240. výročia technického vysokého školstva na Slovensku, Ďakovným listom rektora STU a Ďakovným listom riaditeľa súboru Technik.

De sa dobre vino rodzí

Skutočnosť, že aj súčasná generácia prikladá k úspechom Techniku vzácne ohnivká, dokázalo aj vajnorské pásmo „De sa dobré víno rodzí“, za ktoré si folklórny súbor vyslúžil titul Laureáta Akademického Zvolena aj Akademickej Nitry.

Všetko má svoj koniec

...a aj náš vyše trojhodinový maratón končí. Spoločne sa s vami lúčime, ako ináč, spevom technikárskej hymny Od Hriňovej tečie voda mútna...


A ešte... recepcia

Tak sa konečne, vysmädnutí a vyhladnutí, vrháme na plné stoly... veru všetci zaslúžene, účinkujúci aj diváci... ;-)

Na počúvanie, k spevu ale aj do tanca nám hrala ľudová hudba „konkurenčného” súboru Ekonóm a príjemným spestrením bola aj prehliadka fotografií, plagátov, programov podujatí či rôznych zaujímavostí vo foyeri.

   
   
   
   

 


© 2008 - 2024   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave