Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Cesta života

Kto som?
Otázka neodbytná.
Už mnoho liet
a životov ľudských
odpoveď hľadáš,
lež márne.

Nesprávnym smerom
k pravde o sebe
dlho kráčaš, pridlho.
Cestu bezútešnú
bez konca a nádeje
naveky pred sebou máš.

Odpútaj zrak svoj
od toho, čím nie si.
Do temnoty srdca svojho
nebojácne vstúp.
Jedine tak
seba pre seba,
zo seba v sebe
tvoriť započneš.

Vo svojom cieli –
na svojej ceste
odpoveď stvoríš
na otázku nástojčivú:
Kto som?

...a budeš tým,
sebou zrodeným
večným životom.

(Mirko Krajči: Cesta života)


O Ceste života

Skladba Cesta života pre miešaný zbor a sláčikový orchester, ktorej autorom hudby aj textu je dlhoročný dirigent orchestra Mirko Krajči, bola premiérovaná Komorným orchestrom a Speváckym zborom dňa 14.11.2008 a hneď v nasledujúci deň odznela na výročnom galaprograme súboru Technik.

 


© 2008 - 2024   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave