Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

HISTÓRIA a FAKTY

Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vznikol v roku 1953. Postupne sa v ňom vytvorili tri samostatné umelecké telesá – folklórny súbor, spevácky zbor a komorný orchester. Všetky tri zložky úspešne pôsobia dodnes.

1953

Kronika spomína založenie dnešného Vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK takto: „...Koncom januára 1953 zišli sa súdruhovia Bartoš, Varhola, Zeke, Rusňák, Laciak, Kuruc a uzniesli sa, že utvoria spoločný estrádny súbor fakúlt SVŠT - Veľký estrádny súbor závodného klubu 17. novembra pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.“

Najprv bol teda veľký estrádny súbor, ktorý tvorili ľudová kapela, tanečná skupina, spevácky zbor, estrádny orchester, mandolínový súbor, tanečný orchester a slovesná skupina. Rôznorodosť zložiek s množstvom členov vyžadovali obrovské vypätie organizačných a umeleckých síl.

Podľa dostupných archívnych podkladov súbor viedol v jeho počiatkoch Ing. František Krúteľ, organizačným vedúcim bol Ing. František Poljak až do roku 1959. Po nich prevzali vedenie súboru Ing. Eva Batelová ako zástupkyňa ZV ROH a Ing. Oto Koráb. Od roku 1956, kedy sa umeleckým vedúcim stal Vladimír Slujka, spevácky zbor vystupoval už ako samostatné teleso.

1963

Po prvýkrát súbor oslavoval svoje výročie po 10-tich rokoch od založenia (v roku 1963), v čase keď sa už vykryštalizoval umelecky a organizačne. Umelecké vedenie súboru predstavovali: zbormajster a dirigent Vladimír Slujka, umelecký vedúci tanca Vojtech Šepák, choreografka Heda Šimoneková, pedagóg tanca Viliam Gruska, umelecký vedúci orchestra Zdeno Somora a dirigent orchestra Jindřich Drmola. Organizačným vedúcim súboru bol Násir Ahmed Zoberi. Ján Ondrejkovič a Milan Gont boli zástupcovia organizačného vedúceho, tajomníčkou súboru Jana Rozsypalová, hospodárom súboru Karol Purtz a Alexander Végh pokladníkom súboru.

15 rokov súboru TECHNIK si naši predchodcovia pripomenuli v roku 1968. V tom čase už existovalo ďalšie umelecké teleso súboru - komorný orchester, ktorý od roku 1964 organizačne a umelecky viedol Ing. Zdeno Somora. Riaditeľom súboru v tomto období bol Ing. Ladislav Sedlár, CSc., umeleckým vedúcim speváckeho súboru bol Vladimír Slujka a umeleckým vedúcim folklórneho súboru a choreografom bol Cyril Zálešák.

1973

20. výročie si súbor TECHNIK pripomenul v roku 1973 v Estrádnej hale PKO. V tom období tvorili vedenie súboru: riaditeľ Doc. Ing. Jaroslav Kaiser, CSc., tajomníkom súboru bol Štefan Hrabovec, hospodárkou súboru Anna Obermanová. Folklórnu skupinu viedol umelecký vedúci Cyril Zálešák a organizačnou vedúcou bola Margita Zálešáková. Na čele speváckeho zboru stál umelecký vedúci, zbormajster a dirigent Vladimír Slujka a organizačným vedúcim bol Ing. Klaudius Lepeň. Umeleckým vedúcim komorného orchestra bol Jindřich Drmola a organizačným vedúcim Ing. Ján Sýkora.

Štvrťstoročnicu - 25 rokov - oslávil TECHNIK Galakoncertom všetkých zložiek na Novej scéne. V tomto čase bol riaditeľom súboru Doc. Ing. Jaroslav Kaiser, CSc., umeleckým vedúcim speváckeho zboru zbormajster a dirigent Pavol Procházka, umeleckým vedúcim a choreografom folklórnej skupiny Cyril Zálešák, umeleckým vedúcim a dirigentom komorného orchestra Jindřich Drmola, organizačným vedúcim zboru Ing. Klaudius Lepeň, CSc., po ňom Ing. Jozef Švec, organizačnou vedúcou folklórnej skupiny a tajomníčkou súboru Margita Zálešáková, organizačným vedúcim komorného orchestra Ing. Eduard Petrík, CSc., hospodárkou súboru Alojzia Fischerová.

1983

30. výročie si súbor pripomenul slávnostným programom v Dome ROH s nezmeneným umeleckým vedením súboru, ale so zmeneným organizačným vedením. Tajomníčkou súboru bola Alojzia Fischerová, organizačnou vedúcou folklórneho súboru Margita Zálešáková, organizačným vedúcim speváckeho zboru Ing. Stanislav Baratka, organizačným vedúcim komorného orchestra bol Doc. Ing. Eduard Petrík, CSc.

V roku 1988 už súbor oslávil 35. výročie svojho založenia. V tom čase riaditeľom súboru bol Doc. Ing. Ján Sýkora, CSc., a tajomníkom Ing. Pavol Timár. Folklórny súbor v tom čase viedol umelecký vedúci a choreograf Cyril Zálešák, organizačnou vedúcou bola Eva Polláková, tajomníkom folklórneho súboru bol Jozef Bachratý. Spevácky zbor viedla umelecká vedúca a dirigentka Margita Gergelová, organizačnou vedúcou bola Eva Bartovičová, tajomníčkou speváckeho zboru bola Ing. Iveta Janáčová. V komornom orchestri bol umeleckým vedúcim a dirigentom Ing. Jindřich Drmola, organizačným vedúcim Ing. Jozef Gašparík a tajomníkom Peter Goča. V tomto období bol založený aj Detský folklórny súbor Techniček, ktorý umelecky a organizačne viedla Ing. Naďa Čermáková.

1993

V roku 1993 si súbor pripomenul 40. výročie v umeleckom a kongresovom centre Istropolis. Do folklórneho súboru nastúpil nový umelecký vedúci RNDr. Miroslav Kapasný a organizačný vedúci PharmDr. Marián Kulich. Umeleckým vedúcim speváckeho zboru v tom čase bol Kristián Seidmann a organizačnou vedúcou speváckeho zboru bola Ing. Zuzana Fraňová.

45. výročie si súbor pripomenul slávnostným Galaprogramom v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu a aj ďalšími sprievodnými vystúpeniami. Od roku 1996 je riaditeľom súboru Doc. Ing. Michal Božík, PhD., tajomníčkou súboru v tom čase bola Ing. Andrea Straňáková-Kácserová, umeleckou vedúcou folklórneho súboru Ľubica Žišková, organizačným vedúcim folklórneho súboru Ing. Peter Mušitz, neskôr Martin Meško, krojárkou Denisa Cicáková, umeleckým vedúcim a dirigentom komorného orchestra bol Mgr. art. Mirko Krajči, organizačnou vedúcou Katarína Majerníková, po nej Radovan Šulla, umeleckým vedúcim a dirigentom speváckeho zboru Mgr. art. Juraj Jartim, organizačným vedúcim Stanislav Vozaf.

2003

Po 50. výročí od roku 2003 súbor pokračoval vo svojom napredovaní. V rokoch 2005 a 2007 folklórny súbor sa stal Laureátom Akademického Zvolena a v roku 2008 Akademickej Nitry na Medzinárodných súťažiach folklórnych súborov organizovaných Ministerstvom školstva SR. Do súboru prišli tvoriví pedagógovia manželia Mgr. art. Barbora a Mgr. art. František Morongovci spolu s primášom ľudovej hudby Ing. Jurajom Murínom. Taktiež v roku 2007 folklórny súbor úspešne reprezentoval Slovensko v Európskom parlamente v Bruseli na dňoch Slovenska.

Zo speváckeho zboru v rokoch 2006 až 2007 odišli veľké osobnosti. Dirigenti Mgr. art. Juraj Jartim a Mgr. art. Branislav Kostka. Novou dirigentkou v speváckom zbore je Mrg. art. Iveta Viskupová, ktorá priniesla do súboru ďalšie nové tvorivé aktivity. Z komorného orchestra odišiel dirigent Mgr. art. Martin Leginus na ďalšiu profesionálnu dráhu.

Po 50. výročí sa aktivizovali seniori Technikári ako spevácky zbor Technik-Akademik. Organizačným vedúcim je Ing. Daniel Vopát, dirigentom a umeleckým vedúcim je stále tvorivý Mgr. art. Pavel Procházka. S programom ako Eurokoledy a ďalšie, získali naši seniori významné ocenenia aj v rámci Európy.

55. výročie2008

Súčasné vedenie Vysokoškolského umeleckého súboru TECHNIK s malými zmenami v personálnom zložení, pripravilo aj 55. výročie založenia súboru s odkazom pre budúce generácie.

2013

Aj k svojmu 60. výročiu pripravil Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK spoločné aj samostatné vystúpenia svojich zložiek.

 


© 2008 - 2024   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave