Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku!

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik.

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:

Vašu podporu tento rok prijímame opäť prostredníctvom združenia PRO TECHNIK STU, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane. Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení rozhodnúť alebo rozhodnutie (napríklad svojho zamestnávateľa) ovplyvniť.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKTNITE PÍSMENOM "X" údaj, kde súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona! Vaše meno zároveň nahláste nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester) a podľa neho potom nájdeme a pridelíme váš príspevok

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

  • Obchodné meno (názov) prijímateľa: PRO TECHNIK STU
  • Sídlo: Vazovova 5, 813 42 Bratislava 1
  • IČO: 31813666
  • Právna forma: Občianske združenie
  • ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane.

Postup pre Vás

Zverejnite a spropagujte svoju podporu Techniku aj na Facebooku

Ak ste na Facebooku, prihláste sa aj ako účastník udalosti Venujem percentá z dane súboru Technik - www.facebook.com/events/1789900544604590 - a oceníme, ak na ňu pozvete aj svojich známych. a/alebo ju budete aj zdieľať.

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, vyžiadajte si od neho Potvrdenie o zaplatení-dane a prípadne aj Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, v ktorom dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane PRO TECHNIK STU. Tu si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (PDF) s údajmi PRO TECHNIK STU (prípadne vo formáte DOC). Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".

Oba vyplnené a podpísané dokumenty
(Potvrdenie o zaplatení-dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP)

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Ako podklad použite vyššieuvedené tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a "Aktuálne tlačivá si stiahnite napríklad zo stránky:
http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ )
Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade nejasnosti si pozrite informácie na webstránke www.rozhodni.sk.

Informujte nás a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, faxom na číslo 02/44631583, prípadne poštou na adresu: Slovenská technická univerzita,  Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.

Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym

Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym, prípadne pozvánkou na spomínanú facebookovú udalosť alebo aj jej zdieľaním. Alebo svojim známym pošlite náš list (vo formáte PDF alebo DOC)

ĎAKUJEME!!!

 

 

 


© 2008 - 2017   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave