Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku!

(stránka platí pre rok 2023, čiže pre daňové priznanie za rok 2022)

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám aj vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik.

Zároveň sa uchádzame o Vaše percentá z dane aj tento rok, ktorými by ste prispeli k naplneniu našich plánovaných aktivít. Medzi najdôležitejšie bude patriť celosúborový galaprogram a sprievodné podujatia k 70. výročiu založenia súboru Technik.

Čo sme dosiahli aj vďaka vašej podpore

Naše možnosti nacvičovania a vystupovania začiatkom roku 2022 ešte obmedzovala pandémia, ale po jarnom uvoľnení opatrení sme sa už rozbehli naplno. Z našich aktivít vyberáme:

 • Folklórny súbor sa v roku 2022 prezentoval na viacerých festivaloch doma i v zahranič íprogramom Z mesta na miesta. Účinkoval na medzinárodnom festivale CIOFF v španielskej Zaragoze. Svoje umenie predviedol na námestí Plaza del Pilar, ktoré je druhé najväčšie v Európe a taktiež v okolitých mestách Zuera, Binefár. Vystúpenie v Auditóriu W. A. Mozarta v Zaragoze pre dve tisícky divákov bolo vyvrcholením medzinárodného festivalu.
   
 • Spevácky zbor absolvoval mnoho koncertov v Bratislave a okrem nich aj v Žiline a Močenku. Pokračoval vo vytváraní nových zvukových nahrávok pre Výučbovú knižnicu pre zbory online. Naštudoval skladby od Duruflého, Bernátha, Fulmeka, Hochela, Márii Jašurdovej. Dostal príležitosť byť súčasťou koncertu Elán je klasika. Nahrával filmovú hudbu pre spoločnosť Disney a kalendárny rok ukončil interpretáciou piesne Tichá noc na zimnom štadióne Ondreja Nepelu počas zápasu HK Slovan Bratislava.
   
 • Komorný orchester sa po trojročnej prestávke opäť zúčastnil jubilejného 30. ročníka celoštátnej súťaže neprofesionálnych komorných hudobných telies Divertimento Musicale v Rimavskej Sobote, kde získal najvyššie ocenenie Zlaté pásmo v kategórii Inštrumentálne zoskupenia a orchestre nad 9 členov, čím obhájil svoje víťazstvo z krajského kola v roku 2021. Hneď po letnej prestávke pokračoval orchester ďalšími koncertmi a od septembra začal aj novú spoluprácou so študentkou dirigovania zo Štátneho Konzervatória z triedy profesora Konstantina Illievskeho.
   
 • Spoločný program: Koncom roku 2022 všetky tri zložky súboru spoločne pripravili slávnostný program venovaný 85. výročiu založenia Slovenskej Technickej univerzity. V roku 2023 budú intenzívne pracovať na 70. výročí súboru Technik, ktoré oslávia spoločnými a samostatnými koncertmi a vystúpeniami v druhej polovici roku 2023.

Podporte nás aj v romto roku 

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:

Vašu podporu tento rok prijímame opäť prostredníctvom združenia PRO TECHNIK STU, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane. Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení sami rozhodnúť (napr. za svoju firmu) alebo aspoň navrhnúť svojmu zamestnávateľovi prispieť práve na súbor Technik.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKRTNITE (písmenom "X") váš súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona. Zároveň vaše meno zároveň nahláste aj nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester). Vďaka tomu  bude môcť prijatie vašej podpory skontrolovať a aj ho priradiť požadovanej zložke súboru.

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

 • Obchodné meno (názov) prijímateľa: PRO TECHNIK STU
 • IČO: 31813666 (pozor, v tlačive sa podľa inštrukcií vypĺňa sprava!)
 • a ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane.
 • Poznámka: Doplňujúce údaje (v prípade potreby) sú:
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Sídlo: Vazovova 5, 813 42 Bratislava 1

Postup pre Vás

Zamestnanec - do 30.4.:

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, tak:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení-dane.
 • Vyplňte (alebo požiadajte zamestnávateľa o predvyplnené tlačivo) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Zároveň dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane - PRO TECHNIK STU a 31813666 (pozor, IČO sa v podľa inštrukcií v tlačive vypĺňa sprava!).
  Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".
  Takto to vyzerá:

ukazka

 • Tu si môžete stiahnuť obe tlačivá (prázdne) ako vypĺňateľné PDF súbory.
 • Oba vyplnené a podpísané dokumenty (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Dopĺňame, že ak ste v uplynulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3% z dane - v tom prípade požiadajte o potvrdenie tejto práce organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník (a tiež ho doručte daňovému úradu).

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP) a právnické osoby - do 31.3.:

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, resp. ste právnická osoba, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .

Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že zašktnite (X) prosím aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane" (ukážku vyplnenia uvádzame vyššie).

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade otázok si ďalšie informácie pozrite na webstránke www.rozhodni.sk.

Okrem toho nás informujte a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, prípadne faxom na číslo 02/44631583 či poštou na adresu: Slovenská technická univerzita, Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. osobne). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.

Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym

Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym alebo aj jej zdieľaním.

ĎAKUJEME!!!

 

 

 


© 2008 - 2023   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave