Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku!

(stránka platí pre rok 2024, čiže pre daňové priznanie za rok 2023)

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám aj vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik.

Zároveň sa uchádzame o Vaše percentá z dane aj tento rok, ktorými môžete prispieť k naplneniu našich plánovaných aktivít.

Čo sme dosiahli aj vďaka vašej podpore

V roku 2023 v úsilí Techniku dominovali prípravy a oslavy 70. výročia založenia súboru, ktoré vyvrcholili veľkým celosúborovým galaprogramom vo veľkej sále Slovenského rozhlasu, na ktorého javisku účinkovalo až 134  súčasných Technikárov. Z našich ďalších aktivít vyberáme:

 • Folklórny súbor v roku 2023 predstavil nové programové čísla. Od Záhoria až po Zemplín si svoje miesto našli nielen kroje , ale aj hudba a piesne, ktoré sme zabalili do jedného celku na CD nosič pod názvom Tie naše. Pod dlhoročnou taktovkou Štefana Molotu vyšiel pri príležitosti výročia ďalší hodnotný titul, na ktorom sa podieľala ľudová hudba, dievčenská a mužská spevácka skupina pod vedením Mirky Záhumenskej.
   
 • Spevácky zbor Technik pod vedením dirigentky Petry Torkošovej ponúkol nový program Koncert zmyslov, počas ktorého zažili diváci všetko, čo dokáže ľudský hlas - meditáciu aj smiech, radosť aj smútok, šepot aj krik. Spev na vystúpeniach dopĺňali rozozvučané poháre a vôna eukalyptového lesa. Zaznela skladba v úplnej tme, pričom diváci si jej názov mohli prečítať hmatom v Braillovom písme. Zbor pokračoval aj v jeho autorskom projekte Online knižnice, určený pre zbory, zborových spevákov alebo ľudí, ktorí chcú spievať.
   
 • Komorný orchester v roku 2023 nacvičil a priniesol divákom nové hodnotné diela A. Vivaldiho, J. S. Bacha, E. Elgara a ďalších autorov rôznych štýlových období a vrátane slovenských skladateľov. Viaceré skladby prezentoval v spolupráci s hosťujúcimi študentmi hudby aj dirigovania a podporil tak aj mladé nádejné talenty. Pod dlhoročnou taktovkou Mirka Krajčiho orchester plánuje pokračovať v podobných projektoch a rozvíjať sa do budúcnosti.  

Podporte nás aj v romto roku 

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:

Vašu podporu tento rok prijímame opäť prostredníctvom združenia PRO TECHNIK STU, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane. Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení sami rozhodnúť (napr. za svoju firmu) alebo aspoň navrhnúť svojmu zamestnávateľovi prispieť práve na súbor Technik.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKRTNITE (písmenom "X") váš súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona. Zároveň vaše meno zároveň nahláste aj nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester). Vďaka tomu  bude môcť prijatie vašej podpory skontrolovať a aj ho priradiť požadovanej zložke súboru.

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

 • Obchodné meno (názov) prijímateľa: PRO TECHNIK STU
 • IČO: 31813666 (pozor, v tlačive sa podľa inštrukcií vypĺňa sprava!)
 • a ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane.
 • Poznámka: Doplňujúce údaje (v prípade potreby) sú:
  Právna forma:
  Občianske združenie
  Sídlo: Vazovova 5, 813 42 Bratislava 1

Postup pre Vás

Zamestnanec - do 30.4.:

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, tak:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení-dane.
 • Vyplňte (alebo požiadajte zamestnávateľa o predvyplnené tlačivo) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Zároveň dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane - PRO TECHNIK STU a 31813666 (pozor, IČO sa v podľa inštrukcií v tlačive vypĺňa sprava!).
  Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".
  Takto to celé vyzerá:

ukazka

Dopĺňame, že ak ste v uplynulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, máte možnosť venovať až 3% z dane - v tom prípade požiadajte o potvrdenie tejto práce organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník (a tiež ho doručte daňovému úradu).

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP) a právnické osoby - tento rok do 2.4. (v riadnom termíne):

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, resp. ste právnická osoba, najneskorší termín je 2.4. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .

Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje sprava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že zašktnite (X) prosím aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane" (ukážku vyplnenia uvádzame vyššie).

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade otázok si ďalšie informácie pozrite na webstránke www.rozhodni.sk.

Okrem toho nás informujte a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, prípadne faxom na číslo 02/44631583 či poštou na adresu: Slovenská technická univerzita, Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. osobne). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.

Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym

Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym alebo aj jej zdieľaním.

ĎAKUJEME!!!

 

 

 


© 2008 - 2024   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave