Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Galaprogram 55. výročiu - ocenenia

Ocenenia vedenia STU a súboru Technik

V rámci výročného galaprogramu súboru Technik boli boli ocenení mnohí jeho členovia a osobnosti:

Plaketa rektora STU

 • Mgr. art. Ľubica Mešková za dlhoročnú činnosť vo Folklórnom súbore Technik vo funkcii umeleckej vedúcej a za osobitné spracovanie choreografií pre folklórny súbor, pri príležitosti 55. výročia založenia VUS Technik.

Medaily 240. výročia technického vysokého školstva na Slovensku

 • Jindřich Drmola
 • Zdeněk Somora
 • Ján Pragant (in memoriam)

Ďakovné listy rektora STU

 • Pavol Procházka, dirigent speváckeho zboru v rokoch 1973 - 1985 a dirigent speváckeho zboru Technik Akademik, za dlhoročný prínos k šíreniu dobrého mena STU
 • Daniel Vopát, organizačný vedúci speváckeho zboru Technik Akademik, za dlhoročný prínos k šíreniu dobrého mena STU
 • Jozef Antal za dlhoročnú činnosť v Komornom orchestri VUS Technik
 • Roman Greguš za dlhoročnú činnosť v Komornom orchestri VUS Technik
 • Martin Legínus za aktívny prínos a dirigovanie v Komornom orchestri VUS Technik
 • Martin Meško za dlhoročnú činnosť organizačného vedúceho vo folklórnom súbore Technik
 • Peter Jasovský za dlhoročnú spoluprácu pri technickom zabezpečovaní akcií Folklórneho súboru Technik
 • Juraj Caránek za dlhoročnú činnosť a iniciatívny prístup k práci speváckeho zboru VUS Technik
 • Juraj Jartim za dlhoročný prínos k rozvoju zborového spevu v speváckom zbore VUS Technik
 • Alexandra Strelková za dlhoročnú organizačnú a hudobnú činnosť v komornom orchestri VUS Technik

Ďakovné listy riaditeľa súboru

 • Ing. Daniela Gregorová, PhD. za dlhodobú činnosť v Komornom orchestri VUS Technik
 • Kristína Hlistová za aktívnu činnosť v Komornom orchestri VUS Technik
 • František Török za aktívnu pedagogickú činnosť v Komornom orchestri VUS Technik
 • Beata Limpárová, hlasová pedagogička a sólistka zboru, za dlhoročný a stále aktívny prínos k rozvoju všetkých zložiek VUS Technik
 • Iveta Viskupová za prínos k umeleckému rozvoju speváckeho zboru VUS Technik
 • Kateřina Machovská, sólistka zboru a hlasová pedagogička, za obetavú pedagogickú prácu v speváckom súbore VUS Technik
 • Ing. Juraj Murín, primáš, za tvorivú činnosť v ľudovej hudbe
 • Mgr. Zuzana Šenšelová za zodpovedný a tvorivý prístup hlasovej pedagogičky vo folklórnom súbore VUS Technik
 • Ing. Lucia Vevericová-Turiničová za dlhodobú tvorivú činnosť vo folklórnom súbore VUS technik

 

 


© 2008 - 2024   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave