Technik
Slovenská technická univerzita - vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK
 
 

Podporte Technik percentami z dane aj v tomto roku!

(stránka platí pre rok 2020, čiže pre daňové priznanie za rok 2019)

Vážení priatelia, súčasní aj bývalí členovia a priaznivci súboru Technik!

Ďakujeme Vám, že po minulé roky sa nám vďaka Vašim percentám z dane podarilo uskutočniť mnoho úžasných projektov Folklórneho súboru, Speváckeho zboru a Komorného orchestra Technik.

Čo sme dosiahli aj vďaka vašej podpore

Z množstva najnovších realizovaných aktivít uplynulého roka vyberáme:
Komorný orchester sa zúčastnil súťaže Divertimento musicale 2019 a získal najvyššie ocenenie Zlaté pásmo v krajskom kole so súťažným koncertom v Národnom osvetovom centra v Bratislave a rovnako aj v rámci celoslovenského kola v Kremnici.
Spevácky zbor naštudoval nový repertoár na májový koncert - svetovú premiéru Brevi oratione pro defunctis od Ľuboša Bernátha a Duruflého Requiem a z významného medzinárodného zborového festivalu vo Švédsku - Grand Prix Of Nations Gothenburg 2019 & 4th European Choir Games - si priniesol dve zlaté a jednu striebornú medailu.
Folklórny súbor Technik absolvoval 20. medzinárodný festival Büyükcekmece Culture and Art Festival v tureckom Isntabule. Zúčastnilo sa na ňom 25 krajín sveta a súbor Technik si odniesol Mention Price – cenu poroty za vynikajúci dojem.

Podporte nás aj v romto roku 

Venovaním percent zo svojej dane máte možnosť podporiť ďalšie naše aktivity a úsilie našich umeleckých zložiek, o ktorých sa dozviete viac na stránkach:

Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

Vašu podporu tento rok prijímame opäť prostredníctvom združenia PRO TECHNIK STU, ktoré je oficiálne registrovaným prijímateľom 2 % dane. Svoje percentá môžete nasmerovať aj konkrétnej zložke súboru.

Obzvlášť uvítame, ak nám venujete percentá z dane firmy/právnickej osoby, ak máte možnosť o ich rozdelení sami rozhodnúť (napr. za svoju firmu)alebo aspoň navrhnúť svojmu zamestnávateľovi prispieť práve na súbor Technik.

DÔLEŽITÉ:  Ak sa rozhodnete podporiť nás 2% z dane, ZAŠKRTNITE PÍSMENOM "X" údaj, kde súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvaly pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane uvedenému v II. oddiele podľa paragrafu 50, ods.8 zákona! Vaše meno zároveň nahláste aj nám do Techniku, spolu s názvom zložky (folklórny súbor / zbor / orchester) a podľa neho potom nájdeme a pridelíme váš príspevok.

Tu sú údaje o prijímateľovi pre poukázanie 2% z dane pre Technik:

  • Obchodné meno (názov) prijímateľa: PRO TECHNIK STU
  • Sídlo: Vazovova 5, 813 42 Bratislava 1
  • IČO: 31813666
  • Právna forma: Občianske združenie
  • ešte raz pripomíname, aby ste zašktli (X) aj súhlas s poskytnutím vášho mena prijímateľovi percent z dane.

Postup pre Vás

Zverejnite a spropagujte svoju podporu Techniku aj na Facebooku

Ak ste na Facebooku, prihláste sa aj ako účastník udalosti Venujem percentá z dane súboru Technik  - www.facebook.com/events/625619378014077 - a oceníme, ak na ňu pozvete aj svojich známych a/alebo ju budete aj zdieľať.

Zamestnanec

Ak ste zamestnanec, za ktorého daň platí zamestnávateľ, vyžiadajte si od neho Potvrdenie o zaplatení-dane a prípadne aj Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, v ktorom dopíšte údaje prijímateľa  2 % dane PRO TECHNIK STU. Tu si môžete stiahnuť obe tlačivá (prázdne) ako vypĺňateľné PDF súbory, resp. predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane ako upravovateľné PDF.

Pripomíname, aby ste zašktli (X) aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".

Oba vyplnené a podpísané dokumenty (Potvrdenie o zaplatení-dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane) doručte najneskôr do 30.4. príslušnému daňovemu úradu podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Fyzická osoba (podávajúca vlastné DP)

Ak ste fyzická osoba a sami si podávate daňové priznanie, termín je 31.3. a údaje o prijímateľovi percent Vašej dane uvádzate priamo do daňového priznania. Aktuálne tlačivá si môžete takisto stiahnuť napríklad zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ .

Poznámka: IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava, číslo účtu prijímateľa sa neuvádza. Pripomíname, že zašktnite (X) prosím aj políčko "Súhlasím so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane".

Podrobný postup pre všetky skupiny daňovníkov

V prípade otázok si ďalšie informácie pozrite na webstránke www.rozhodni.sk.

Informujte nás a nasmerujte svoju podporu

Informujte nás, prosím, o svojom príspevku zaslaním kópie vyššie uvedených dokumentov (alebo príslušnej strany daňového priznania) e-mailom na technik@stuba.sk, prípadne faxom na číslo 02/44631583, poštou na adresu: Slovenská technická univerzita, Súbor TECHNIK, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, resp. osobne). Na dokumentoch alebo v e-maili uveďte, ktorej zložke je príspevok určený (či pre Folklórny súbor, Spevácky zbor alebo Komorný orchester). Potrebujeme to na kontrolu a prerozdelenie prijatých príspevkov.

Navrhnite podporu Techniku aj svojim známym

Prepošlite odkaz na túto stránku spolu s návrhom podporiť Technik aj svojim známym, prípadne pozvánkou na spomínanú facebookovú udalosť alebo aj jej zdieľaním.

ĎAKUJEME!!!

 

 

 


© 2008 - 2020   -  Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK pri STU v Bratislave