blank side
left line right line
images/zbor.gif
 
ÚVOD
 Vitajte na našej stránke!

Veľmi nás teší Váš záujem dozvedieť sa, kto sme, čo sme a čomu sa venujeme.

Čo sa skrýva pod hlavičkou Speváckeho zboru Technik? Sme mladí ľudia, ktorých okrem lásky k zborovému spevu a hudbe spájajú aj pevné priateľstvá, dobrá nálada a (skoro vždy) čistá intonácia. Ako súčasť Vysokoškolského umeleckého súboru Technik pôsobíme na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Vďaka nadšeniu a práci generácií našich predchodcov, patríme dnes medzi zbory, ktorých meno má v ušiach verejnosti dobrý cveng. Prajeme vám príjemné sledovanie našej stránky.

S pozdravom

Vaši Technikári
>> PRIPRAVOVANÉ KONCERTY

6. 12. 2014 Otče náš (koncertný cyklus), Františkánsky kostol Zvestovania Pána, Františkánske nám.2, BA. Projekt sa realizuje aj vďaka grantu Ministerstva kultúry, 18:00
7. 12. 2014 Otče náš (koncertný cyklus), Kostol sv. Gorazda, Vrbové. Projekt sa realizuje aj vďaka grantu Ministerstva kultúry, 16:00
AKTUALITY
  • Svetové premiéry mladých slovenských skladateľov
    viac >>

  • 2% z dane
    viac >>

  • Oslavy v Luxemburgu s Beethovenom
    viac >>

všetky aktuality
 
blank side